Häromdagen fick jag den här hedrande recensionen på Instagram från författare David Danielsson.

Jag har läst URNA av @kersti_vikstromJag skulle vilja kalla den här boken för en dystopisk deckare, men sanningen är nog att attityderna och värderingarna som ligger bakom det rent påhittade inte ligger långt från de som hyses av många människor i verkligheten, även om de i fiktionen tar sig extrema yttringar.Boken är skriven i presens och följer ihögt tempo ett antal karaktärer inom socialtjänst, media och på gatan vars öden länkas samman via den unga kvinnan Disa och upptäckandet av URNA – myndigheten för urval och samhällsnytta. Journalisten Jonathan, Disa, Leo och flera andra riskerar sina liv genom att forska djupare i frågan. URNA arbetar relativt öppet på ett plan (samtidigt som den initialt framstår som en hemlig, okänd och skugglik myndighet för karaktärerna Stella, Ingrid, Katja och de andra) och rekryterar bland långtidsarbetslösa som får information om anställningens syfte att sålla bland önskvärda och icke önskvärda medborgare – det handlar om sådana som åter kan bli produktiva och sådana som inte kan bli det, och det senare alternativet leder till brutal eliminering.

Berättelsen bygger på ett sorts tankeexperiment som handlar om hur vi betraktar människovärde kontra produktivitet och synlighet versus osynlighet. De som själva har upplevt sjukskrivning, arbetslöshet, m.m, och har varit i kontakt med berörda myndigheter kanske kan känna igen sig i känslan av att inte vara betrodda, att människovärdet är nära sammankopplat med skuldkänslor över bristande produktivitet i samhället – och att hela tiden kämpa sig fram i labyrinter av byråkratiska system som är till för att hjälpa, men inte sällan stjälper i stället.

Om ni som läsare är intresserade av det råa och mörka i skildringen av samhälle, politik och människors liv – då är URNA ett perfekt val av bok att läsa. Vikström tangerar Karin Boyes ”Kallocain” och det kafkaeska, för att bidra med några referensramar. Kanske är det gynnsamt att påminnas om realiteten i vad en svartvit människosyn har lett till historiskt och applicera det på ett byråkratiskt välfärdssystem som många litar blint på.#kerstivikström#URNA#ekstromgaray#bokrecension#boktips

Leave a Reply